40 jaar Din81

Naar aanleiding van het 40-jarig jubileum van Din81 op 17 januari 2021 zijn wij in de geschiedenis van onze fotoclub gedoken en hebben leuke, grappige, interessante en belangrijke gebeurtenissen op deze plaats in de website verzameld. De artikelen hieronder zijn gerangschikt op datum. Het begint bij de oprichting en zal in de loop van 2021 aangevuld worden met recentere artikelen.

1Inleiding 40 jaar Din81
2Het eerste lustrum (door Wim Willemsen)
3Het ontstaan van een fotoclub
4Logboek van de eerste bijeenkomsten
51981-statuten en de fotobond