1981: Statuten en de fotobond

De oprichting van Din81 werd serieus aangepakt. Zo waren er vanaf het begin statuten waar in de doelen en ambities werden vastgelegd en bijvoorbeeld ook de locatie van clubavonden (om en om in elkaars doka’s).

De nieuwe club werd ook meteen aangemeld bij de fotobond om zodoende te kunnen blijven deelnemen aan de bondsactiviteiten. De bedoeling was dat er nieuwe leden gezocht zouden worden om de club te versterken. Als tweehoofdige club had Din81 namelijk geen stemrecht in het rayon en kon niet meedoen aan clubwedstrijden. Hiervoor waren minimaal 3 leden vereist.

Hieronder de eerste statuten en correspondentie met de B.N.A.F.V., de bond van nederlandse amateur fotografen verenigingen. (Klik op een afbeelding voor een vergroting)

Verzoek aan de bond

Antwoord van de bond

Antwoord van de bond

De eerste statuten