Privacyverklaring

Fotoclub Din81 verwerkt persoonsgegevens van de leden.
Dit doen we ten behoeve van:
1. Het functioneren van de club, met name:
-het bijhouden van de ledenlijst
-het versturen van verzoeken om de contributie te betalen
2. Het behartigen van de belangen van de leden, met name:
-het delen van kennis en ervaringen
-het verzenden van uitnodigingen voor clubavonden en andere clubactiviteiten
-de communicatie tussen de leden onderling in het algemeen

Fotoclub Din81 verzamelt de volgende persoonsgegevens van de leden:
naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres.
De verzameling van persoonsgegevens blijft beperkt tot alleen datgene wat echt nodig is en wordt niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor ze worden verwerkt.
Na het beëindigen van het lidmaatschap worden de gegevens van het desbetreffende lid verwijderd.
De verzameling van persoonsgegevens wordt bewaard op een personal computer, welke voorzien is van actuele antivirus software en is beveiligd met een wachtwoord.

Fotoclub Din81 verstrekt geen persoonsgegevens aan niet-leden zonder toestemming.
Bij bezoek aan onze website www.fcdin81.nl worden geen cookies geplaatst.
Foto’s waarop personen duidelijk in beeld zijn worden alleen op de site van Fotoclub Din81 geplaatst met toestemming van de persoon/personen op de foto.
Leden van Fotoclub Din81 hebben te allen tijde de mogelijkheid om hun persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te verwijderen.
Hiervoor kan contact worden opgenomen met de voorzitter.