Geschiedenis

Din81 bestaat 40 jaar!

fotoclub din81 40 jaar

In 2021 bestaat Din81, de fotoclub voor de kop van Overijssel en omstreken, 40 jaar! Dit willen we vieren met tal van activiteiten waaronder een jubileumexpositie, een lezing, een online reünie en met artikelen op de website.

De club is op 17 januari 1981 opgericht door Hans Voerman en Wim Willemsen. Zij bleven lang de enige enthousiaste leden en zijn nog steeds lid. In de loop van de tijd werd Din81 een bekende club met leden uit de wijde omgeving.

Hans en Wim konden in 1981 niet vermoeden dat Din81 in 2021 nog steeds een bloeiende actieve fotoclub is waar fotografen uit Noordwest Overijssel en omstreken elkaar in een plezierige sfeer driewekelijks ontmoeten. Zij willen meer uit hun hobby halen en elkaars werk bekijken en van commentaar voorzien om de lat steeds wat hoger te leggen.

Wanneer we dit jaar de activiteiten in praktijk kunnen brengen moeten we afwachten want helaas zijn we nog niet van het coronavirus verlost. Wel zullen hier en op Facebook alvast regelmatig berichten over de geschiedenis van Din81 verschijnen en is er een platform in voorbereiding voor leden en oud-leden. Hou de site en Facebook dus in de gaten!

Het eerste lustrum

In 1986 was het dan zover, de balans van vijf jaar FC Din ’81 kon  worden opgemaakt. Van elke bijeenkomst werd trouw een verslag gemaakt in wat in eerste instantie Het Logboek heette. Later werd de naam Reflex gegeven aan dit infobulletin. Uiteindelijk kwam de naam Info in zwang en zo heet de informatiebrief nog steeds.

Aanvankelijk was het mogelijk met carbonpapier en doorslagen een verslag te maken voor het beperkte aantal leden, maar de onstuimige groei van de club vereiste een ander medium. Omdat ik als leraar informatica vanaf 1981 de beschikking had over computers werden de info’s gemaakt op een Commodore 64 en geprint op een OKI matrixprinter. Zo ook het eerste lustrumboekje. Via een inbrandapparaat vermenigvuldigd op een stencilmachine die op school voor een prikkie op de kop werd getikt. Voor de mensen die nu met de oren klapperen, dit is een voortzetting van de kleitablet uit de oudheid. De info’s werden per post verzonden en de secretaris kweet zich driewekelijks van deze taak.

Clubruimtes hadden we aanvankelijk bij Hans en mij thuis en later in Vollenhove in een schuurtje achter het politiebureau, met daarin een doka, een koffiezetapparaat en een olieradiator. Toen de club allengs groeide, werd dat een handvaardigheidslokaal boven de gymzaal aan de Groenestraat met daar ook weer een permanente doka, die bijdroeg aan de sociale cohesie van leden die er geïnteresseerde mensen mee naar toe namen. Er ontstonden vriendschappen voor het leven zullen we maar zeggen.

Fotograferen op Schiphol was geen probleem.

Memorabel waren de tochten naar Schiphol, in onze dagen echt ondenkbaar, we liepen over het platform en reden met een busje tussen de landende en opstijgende vliegtuigen.

Achterbuurman Foto Baars is een welkome sponsor van veel van onze activiteiten. We leenden van hem een diaprojector en een groot scherm. Volgens mij hebben we dat nog ergens. We ontmoetten bekende fotografen en clubs. Aansprekende namen als de Muider Fotokring, Hans Götze, Rutger ten Broeke enz. Vooral in de Bondsfotowedstrijd Dia klommen we binnen die vijf jaar naar de top van de Nederlandse diamakers.

Hans memoreerde in het eerste logboek de nodige lotgevallen van onze illustere club:

Nu ik dit allemaal zo doorlees en de hoogtepunten er uit haal moet ik constateren dat het exact op tijd is, de pagina’s vervagen. Sommige stukken zijn slecht leesbaar. Uiteindelijk hebben we alleen de foto’s nog.

Wim Willemsen

Logboek: de eerste bijeenkomsten

Ook al bestond Din81 in de begintijd uit slechts twee leden, van alle activiteiten werd nauwkeurig verslag gedaan in het logboek. Hierdoor kunnen wij nu meegenieten van de eerste, op carbonpapier getypte avonturen. Klik op de afbeeldingen voor een vergroting:

Het ontstaan van een fotoclub

Onderstaand stuk is ter gelegenheid van het 5-jarig jubileum geschreven door toenmalig oud-voorzitter Hans Voerman. Het geeft goed het ontstaan en de gebeurtenissen in de eerste 5 jaren weer:

Het jubileumblad.

Beste negatievelingen, positievisten en diatisten.

Toen Uw secretaris, Willem W., mij vroeg ter gelegenheid van de viering van het eerste lustrum van de F.C. Din ’81 een artikel te schijven voor de ‘feestkrant’, heb ik dat uiteraard graag toegezegd.
En als je dan zit na te denken, waarover je zult schrijven, gaan de gedachten onwillekeurig terug naar het begin: 17 januari 1981, de geboorte van een fotoclub in een auto, merk Lada (als ik het goed heb: dan zal Uw sik mij ongetwijfeld elders verbeteren). (Noot van de secretaris: het was een Renault). Over die bevalling straks meer, maar eerst wat voorgeschiedenis.

Locatie van de geboorte.

Wij, Willem en ik, waren die dag naar een RFM te Hattem geweest. Zoals wel vaker gebeurde, vormden wij ook nu weer de, kwantitatief gezien, armetierige vertegenwoordiging van de fotoclub Fish-Eye te Urk. (Van deze club was Willem voorzitter en ik de sik). Geïnspireerd door een fijne dag togen wij weer huiswaarts in bovengenoemd vehikel en daar en toen gebeurde het: – een vrij pijnloze en redelijk vlotte bevalling van een nog jonge en kerngezonde fotoclub!
Hierbij wil ik echter vermelden dat ik tot op de dag van vandaag het zeer sterke vermoeden heb, dat de conceptie van deze boreling al (veel?) eerder had plaatsgevonden in Willems brein! De buitengewone soepelheid, waarmee hij het plan om een eigen fotoclub op te richten compleet met een (originele) naam, lanceerde, duidde al op een weloverwogen plan. Daarbij komt, dat nog dezelfde avond een concept statuten ter tafel lag. Ook is er een brief in mijn bezit, gericht aan de bond, waarin melding wordt gedaan van de oprichting van Din ’81. Deze brief is gedateerd op ……. 17 januari. Hij reagere maar op deze beschuldiging.

Maar hoe het ook zij; F.C. Din ’81 was er en daar kon niemand meer omheen. We begonnen dus met twee leden en hadden twee ‘vriendinnen’. Dat waren: Jacqueline Willemsen en Alie Voerman, die ons met raad en daad terzijde stonden en zonder welke (germanisme, red.) de club zeker een voortijdige dood  gestorven zou zijn. Daarvan getuigt een passage uit het Logboek, pag. 1 (23 jan.), 5e alinea:
“Alle dank voor deze avond zijn wij verschuldigd aan de echtgenote van de secretaris. En niet te vergeten voor de cola van de vrouw van de eerwaarde voorzitter. Bijzonder fijn dames!” (Einde citaat).
Op de eerste avond van de nieuwbakken club werden ook de bestuursfuncties verdeeld. Ter afwisseling van de eerder vervulde functies werd Hans ‘Minolta” Voerman voorzitter en nog steeds zo is naar ik begrijp.

Hans Voerman met 2 Praktica’s en Wim Willemsen in de huiskamerstudio.

Als ik zo verder het logboek doorlees dan komen allerlei goede herinneringen boven: de bezoeken aan de Bondsgalerie in Kampen, gecombineerd met bezoeken aan diverse fotozaken. Fotoëxcursies naar Giethoorn (besloten met een gezellig samenzijn in café Fanfare), de Weerribben, Lelystad, Almere, Friesland en het N.S.-station te Zwolle.
Al deze tochten leverden een schat aan foto’s en dia’s op, maar ook vele contacten met ‘vogels van diverse pluimage’ als daar zijn: Jehova’s Getuigen (met kinderen aan de borst, red.) een duistere figuur in een vervallen boerderij, een Chinese schone in een dito restaurant, een Turk (midden in Almere) met een bankafschrift met een creditsaldo van F. 2800,–, waarvan hem de betekenis ontging, een tandeloos zoogdier in de stationsrestauratie in Zwolle (met een wipgebit, red.). (Noot van de redactie: een sluiswachter die ons in de sluis wilde donderen, als zijnde van de KGB: een bewaker van een Hofman pand van 9 miljoen, die uiteindelijk toestemde in fotografie: een druiper in Sneek, etc.)
Daarnaast zijn we op diverse lokaties voor gek verklaard als we bezig waren met het uitoefenen van onze onvolprezen hobby.
Tevens moeten de diverse doka avonden worden vermeld, met wisselend succes overigens.

Het logo uit de begintijd.

Zo waren we ongeveer anderhalf jaar doende: een productieve, maar vooral gezellige tijd, maar …… nog steeds met zijn tweeën. Daarom begonnen we in juni 1982 een geweldige ledenwerfactie via de plaatselijke fotoslijter Baars.
Het eerste concrete resultaat was de aanmelding van een nieuw lid: Jan Jonkman, waarna het groeiproces zich gestaag maar zeker doorzette. Volgden Klaas Tissingh, Theo Lammers en Henk Vellinger. We betrokken de clubruimte achter het oude politiebureau, klein maar knus. Je zou kunnen zeggen, dat dat de tweede fase van de club was, een fase, die ruim een jaar duurde. Als er dan een nieuwe periode van groei komt acht ondergetekende de tijd rijp om ermee te kappen. De afstand Ommen Veno werd toch wel bezwaarlijk en bovendien ontbrak de tijd om volwaardig mee te kunnen draaien. Per 1 januari 1984 stopte ik er mee, we namen afscheid op de nieuwjaarsreceptie. Gelukkig krijg ik via Willem voortdurend informatie over het wel en wee van de club. En ik heb het idee, dat jullie groeien naar volwassenheid (de club dan): zowel kwantitatief als kwalitatief. De clubruimte is duidelijk meegegroeid, diverse exposities zijn gehouden, inzendingen naar bondsfotowedstrijden werden positief beoordeeld, kortom gaat het goed.

De club in 1986.

Daarom wil ik deze bijdrage dan ook besluiten met de wens: het ga jullie goed, ook in de toekomst, in het tweede lustrum.
Hans voerman.

1981: Statuten en de fotobond

De oprichting van Din81 werd serieus aangepakt. Zo waren er vanaf het begin statuten waar in de doelen en ambities werden vastgelegd en bijvoorbeeld ook de locatie van clubavonden (om en om in elkaars doka’s).

De nieuwe club werd ook meteen aangemeld bij de fotobond om zodoende te kunnen blijven deelnemen aan de bondsactiviteiten. De bedoeling was dat er nieuwe leden gezocht zouden worden om de club te versterken. Als tweehoofdige club had Din81 namelijk geen stemrecht in het rayon en kon niet meedoen aan clubwedstrijden. Hiervoor waren minimaal 3 leden vereist.

Hieronder de eerste statuten en correspondentie met de B.N.A.F.V., de bond van nederlandse amateur fotografen verenigingen. (Klik op een afbeelding voor een vergroting)

Verzoek aan de bond

Antwoord van de bond

Antwoord van de bond

De eerste statuten

40 jaar Din81

Naar aanleiding van het 40-jarig jubileum van Din81 op 17 januari 2021 zijn wij in de geschiedenis van onze fotoclub gedoken en hebben leuke, grappige, interessante en belangrijke gebeurtenissen op deze plaats in de website verzameld. De artikelen hieronder zijn gerangschikt op datum. Het begint bij de oprichting en zal in de loop van 2021 aangevuld worden met recentere artikelen.

1Inleiding 40 jaar Din81
2Het eerste lustrum (door Wim Willemsen)
3Het ontstaan van een fotoclub
4Logboek van de eerste bijeenkomsten
51981-statuten en de fotobond